Wynajem świetlicy

Posiadamy dla Państwa propozycję wynajęcia świetlicy Ośrodka, znajdującej się w budynku recepcji. Pomieszczenie dla 20-24 osób z dostępem do:

 • mebli (stoły, krzesła, aneks kuchenny),
 • wyposażonej kuchni w niezbędne naczynia kuchenne, czajnika elektrycznego, płyty indukcyjnej, lodówki, zmywarki,
 • toalety,
 • TV z muzyką,
 • dostęp do Wi-fi,
 • dla dzieci: gier planszowych, edukacyjnych, puzzli.

Pomieszczenie zostanie przygotowane z drobną dekoracją sali, stołu - tematycznie do charakteru spotkania. Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania ogniska na terenie pola namiotowego. 

 

REGULAMIN WYNAJMU ŚWIETLICY PRZY RECEPCJI

Drodzy Korzystający

 1. Pomieszczenie świetlicy wynajmowane są na godziny/dzień/doby w zależności od rodzaju imprezy. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany godzin doby w wyjątkowych sytuacjach.
 2. Rezerwacje prosimy zgłaszać w formie telefonicznej (59 83 34 405) lub mailowej (recepcja@osir.przechlewo.pl). Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto Ośrodka zadatek wartości całego wynajmu w ciągu 3 dni od zgłoszonej rezerwacji . Bez względu na wysokość zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostałe koszta płatne przy zdaniu pomieszczenia.
 3. W przypadku skrócenia wynajmu, korzystający zobowiązany jest do zapłaty pełnego kosztu za cały wynajem, w tym także za niewykorzystane i inne zamówione usługi, na zasadzie art. 471 k.c.
 4. W przypadku niezdania klucza do godziny wynajmu i nie rozliczenia pomieszczenia recepcja ma prawo do obciążenia Gościa nastepną opłatą według cennika.
 5. W przypadku zgubienia klucza od pomieszczenia koszt wymiany wkładki ponosi Gość (200 zł).
 6. Życzenie przedłużenia wynajmu może zostać spełnione w miarę istniejących możliwości.
 7. Najemca zobowiązany jest oddać lokal uporządkowany. Wszelkie szkody wynikające w trakcie użytkowania będą rozpatrywane przez pracownika na podstawie protokołu szkód.
 8. Najemca odpowiada materialnie za uszkodzenia/ zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 9. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania lokalu, pomieszczeń oraz terenu przylegającego do świetlicy w czystości, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, poszanowania mienia, wynoszenia i segregacji odpadów.
 10. Opłata za dodatkowe sprzątanie związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 zł każdorazowo.
 11. Kierownictwo Ośrodka oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zaginione w czasie wynajmu sali.
 12. Kierownictwo Ośrodka oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników, ich zachowanie oraz bezpieczeństwo.
 13. Zabrania się palenia tytoniu/ wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Ośrodka. Opłata karna za nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach do tego niewyznaczonych wynosi 300,00 zł każdorazowo.
 14. W Ośrodku należy zachować ciszę nocną:
 • od niedzieli do czwartku: od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego;
 • od piątku do soboty: od godz. 24.00- 7.00 dnia następnego.

W pozostałych godzinach pobytu zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno budzić zastrzeżeń innych Gości Ośrodka. Personel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

<< Cennik wynajmu świetlicy >>

 

 

© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS